Hơn nữa, phim cách nhiệt còn có khả năng giảm lượng nhiệt hồng ngoại lên đến 98% so với các cửa sổ không sử dụng và làm giảm sự cân bằng nhiệt độ cho căn phòng của bạn.